fbpx

Laikā, kad dēļ ieviestajiem piesardzības pasākumiem klātienē ir apgrūtināti vai pat neiespējami sniegt pakalpojumus vai pārdot preces, arvien lielāka nozīme ir uzņēmēju spējai pārorientēt savu darbību uz interneta vidi vai mobilajām lietotnēm. Šobrīd varam novērot gan esošu kompāniju e-veikalu vai e-pasūtījumu platformu parādīšanos, gan jaunu biznesu ienākšanu e-komercijas sektorā, kas kopumā Latvijā, joprojām, ir neliels.

Visticamāk, Covid-19 krīze mainīs kādas sabiedrības daļas uzskatus par iepirkšanos internetā, kā arī veidos jaunus paradumus daļai no mums biežāk uzticēties un izvēlēties tieši e-veikalu vai attālinātas pakalpojumu saņemšanas iespējas. Taču, kas būtu jāņem vērā uzņēmējam, kurš savu online biznesa platformu vēlas uzturēt un attīstīt ilgtermiņā?

Šajā laikā interneta biznesu platformas un mājas lapas kopumā saskaras ar palielinātu klientu apmeklējumu skaitu, attālinātiem pirkumiem, konsultācijām, reģistrācijām, u.c. procesiem. Lielākā daļa uzņēmējdarbības procesu ir saistīti ar klientu datu apstrādi, lai sniegtu pakalpojumus vai pārdotu un piegādātu preces. Tomēr, jau sen ir zināms, ka dati ir ļoti vērtīgs biznesa resurss. Tiešais mārketings un komunikācija ar Tavu klientu ļauj veidot attiecības, ilgtermiņa uzticību. Tavu klientu dati un tiešais mārketings ir Tava uzņēmuma kontrolēts medijs, kas ir arī lētāks un efektīvāks.

Piedāvā savam esošam vai jaunam klientam piekrist saziņai ar Tevi ilgtermiņā.

Plāno savas mārketinga aktivitātes vēl pirms pieteikuma formas izveides mājas lapā.

Veido e-veikalu? Paredzi klientu pirkumu paradumu izmantošanu savā mārketingā jau šodien.

Nodrošini drošu un skaidru datu apstrādi savam klientam.

Kas ir datu apstrādes uzsākšanas ABC? Atbild zvērināts advokāts un sertificēts datu apstrādes speciālists Aldis Maldups.

Uzsākot komercdarbību e-vidē, ir jāsaskaras ar dažiem izaicinājumiem attiecībā uz personas datu aizsardzību, lai labi iecerētais bizness vēlāk neradītu nevēlamas sekas brīžos, kad tiek saņemti personas vai uzraugošo institūciju pieprasījumi par to kā tiek organizēta interneta vietnes darbība no datu aprites viedokļa.

Tirgotāja interneta vietnē, protams, ir jābūt pieejamiem vispārējiem pakalpojuma sniegšanas vai preču pārdošanas noteikumiem, kas respektē patērētāja tiesību aizsardzības regulējumu, cenas norādīšanas noteikumus un nosacījumus par distances līguma slēgšanu. Tomēr dažkārt tiek aizmirsta prasība par to, ka interneta vietnē vai lietotnē jābūt arī informācijai par pašu pakalpojuma sniedzēju, tā kontaktinformāciju, saimnieciskās darbības veikšanas vietu, kā arī atsevišķos gadījumos – PVN reģistrācijas numuram un izsniegtajām licencēm (speciālajām atļaujām).

Tomēr ar minēto “komplektu” šobrīd nav pietiekami, lai tirdzniecība e-vidē būtu juridiski pareizi noformēta, jo nedrīkst aizmirst arī par prasībām, ko nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) jeb GDPR.

Jau uzsākot e-komercijas darbību, jābūt skaidri definētam, kādi personas dati tiks izmantoti un kādiem mērķiem, proti, vai datu apstrāde notiks tikai pasūtījuma pieņemšanai, norēķiniem un līguma izpildei, vai plānota arī mārketinga komunikācija uz E-pastu, tālruni vai kā savādāk, klientu lojalitāšu programmu ieviešana vai arī personu profilēšana (segmentēšana), pēc to veiktajiem pasūtījumiem un darbībām interneta vietnē vai mobilajā lietotnē. Šo informāciju var ievietot paziņojumā par datu apstrādi jeb tā saucamajā privātuma politikā, kas personai var sniegt vispārējo informāciju par to, kā viņas dati tiks apstrādāti.

Arī izvēlētos sadarbības partnerus, piemēram, mājas lapas uzturētājus (jeb hosting pakalpojuma sniedzējus), norēķinu risinājumus un E-pastu vai SMS nosūtīšanas risinājumu piedāvātājus nedrīkst atstāt bez ievērības vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, komersants kā datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par šo sadarbības partneru veikto datu apstrādi. Tādēļ tie būtu jāizvēlas uzticami un tādi, kuriem ir skaidri un fiksēti pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Vispārīgā datu aizsardzības regula prasa rakstveida, t.sk., elektronisku, līgumu vai juridisku dokumentu).

Otrkārt, Vispārīgā datu aizsardzības regula noteic ļoti stingrus noteikumus par datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīm. Tādēļ ir būtiski zināt vai sadarbības partneris gan pats atrodas, gan datu apstrādi veiks ES/EEZ, vai valstī par kuru Eiropas Komisija lēmusi, ka tā nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, vai ir izpildīti citi formālie priekšnosacījumi šādai datu pārsūtīšanai.

Treškārt, arī sniedzot informāciju klientiem (datu subjektiem) interneta vietnes īpašniekam būtu jānorāda, gan iespējamie datu saņēmēji, gan arī tas vai dati tiks nosūtīti ārpus ES/EEZ.

Tāpēc aicinām uzņēmējus domāt ilgtermiņā gan par klientu datiem kā biznesa resursu, gan par šī resursa atbilstošu aizsardzību.

Novēlam veiksmes un izturību mūsu klientiem un sadarbības partneriem.