fbpx
Manā uzņēmumā tiek ievākti klientu dati
Manā uzņēmumā notiek komunikācija ar klientiem
Manam biznesam klientu dati ir būtisks resurss
Uzņēmumam ir skaidri datu izmantošanas mērķi un stratēģija
Datu ievākšanas, apstrādes, glabāšanas un dzēšanas procesi atbilst GDPR prasībām